پويشگران       خانهء شکوه ميرزادگی      خانه اسماعيل نوری علا

آرشيو 2009

پيوند به آرشيو سال های 2006 و 2007   ـ آرشيو 2008

پخش اول: چهارشنبه ها

برنامه

موضوع برنامه

تهيه و اجرا از:

شنيدن صدا

دانلود صدا

18 شهريور 1388 ـ  9 سپنامبر 2009

125

مشکل رهبر حکومت اسلامی با علوم انسانی

اسماعيل نوری علا

>>>>

>>>>

11 شهريور 1388ـ  2 سپتامبر 2009

124

آرزوی قانونی شدن حقوق بشر

شکوه ميرزادگی

 

 

4 شهريور 1388 ـ  26 اگوست 2009

123

مبانی سياسی شکل گيری جوامع مدرن

اسماعيل نوری علا

>>>>

>>>>

21 مرداد 1388 ـ  12 اگوست 2009

122

رنگارنگی طبيعی در برابر يکسان سازی سرکوبگرانه

اسماعيل نوری علا

>>>>

>>>>

14 مرداد 1388ـ  5 اگوست 2009

121

تبعيض های فرهنگی

شکوه ميرزادگی

>>>>

 

7 مرداد 1388 ـ  29 جولای 2009

120

تفاوت مبارزات سياسي در داخل و خارج کشور

اسماعيل نوری علا

>>>>

 

 31 تير 1388ـ  22 جولای 2009

119

دماوند در خطر است

شکوه ميرزادگی

>>>>

 

 24 تير 1388 ـ  15 جولای 2009

118

علم برد و باخت: در نبرد، ورزش و قمار

اسماعيل نوری علا

>>>>

 

 17 تير 1388ـ  8 جولای 2009

117

گسترهء رنگارنگ فعاليت هاي سياسي

شکوه ميرزادگی

>>>>

 

 10 تير 1388 ـ  1 جولای 2009

116

در چند و چون از دست رفتن مشروعيت حکومت

اسماعيل نوری علا

>>>>

 

3 تير 1388ـ  24 جون 2009

115

ندا سلطان، هيلاری کلينتون، آنگلا مرکل و زنان مجلس

شکوه ميرزادگی

>>>>

 

 20 خرداد 1388 ـ  10 جون 2009

114

چگونه آزادی را از مردم پس می گيرند؟

اسماعيل نوری علا

 

>>>>

 13 خردد 1388ـ  3 جون 2009

113

برخورد کانديداها با روند تخريب ميراث طبيعی و فرهنگی

شکوه ميرزادگی

 

>>>>

 6 خرداد 1388 ـ  27 مه 2009

112

انتخابات از ديد علوم اجتماعی

اسماعيل نوری علا

 

>>>>

30 ارديبهشت 1388ـ  20 مه 2009

111

روز جهانی فردوسی و دهکدهء باستانی ميمند

شکوه ميرزادگی

 

>>>>

 23 ارديبهشت 1388 ـ  13 مه 2009

110

نقش توجه به دور و نزديک در اداراک و تصميم گيری

اسماعيل نوری علا

 

>>>>

16 ارديبهشت 1388ـ  6 مه 2009

109

المپيک اسلامی ـ خليج فارس، و ادغام حج در ميراث

شکوه ميرزادگی

 

>>>>

 9 ارديبهشت 1388 ـ  29 آوريل 2009

108

نگاهی تاريخی به روند جهانی شدن

اسماعيل نوری علا

 

>>>>

 2 ارديبهشت 1388ـ  22 آوريل 2009

107

سالگرد آبگيری سد سيوند و عواقب آن

شکوه ميرزادگی

 

>>>>

26 فروردين 1388 ـ  15 آوريل 2009

106

داروينيسم و افسانهء آفرينش

اسماعيل نوری علا

 

>>>>

19 فروردين 1388ـ  8 آوريل 2009

105

خليج فارس

شکوه ميرزادگی

 

>>>>

12 فروردين 1388 ـ  1 آوريل 2009

104

دو نوع اشغال: نظامی و سياسی

اسماعيل نوری علا

 

>>>>

 5 فروردين 1388ـ  25 مارچ 2009

103

پايداری فرهنگی و نظريهء تنازع بقا

شکوه ميرزادگی

 

>>>>

21 اسفند 1387 ـ  11 مارچ 2009

102

تفاوت جامعه مدنی با جامعهء مدينه

اسماعيل نوری علا

 

>>>>

14 اسفند 1387 ـ  4 مارچ 2009

101

مفهوم اجتماعی زمان

اسماعيل نوری علا

 

>>>>

 7 اسفند 1387 ـ  25 فوريه 2009

100

سال 1388 سال اصفهان ناميده می شود

شکوه ميرزادگی

 

>>>>

 30 بهمن 1387 ـ  18 فوريه 2009

99

انواع حکومت در مقايسه با دموکراسی

اسماعيل نوری علا

 

>>>>

 23 بهمن 1387 ـ  11 فوريه 2009

98

چرا نام بخش هخامنش به پاسارگاد تبديل شد؟

شکوه ميرزادگی

 

>>>>

 16 بهمن 1387 ـ  4 فوريه 2009

97

پيچ و خم برنامه ريزی

اسماعيل نوری علا

 

>>>>

 10 بهمن 1387 ـ  28 ژانويه 2009

96

خطراتی که آثار تاريخی اصفهان را تهديد می کنند

شکوه ميرزادگی

 

>>>>

 18 دی 1387 ـ  7 ژانويه 2009

95

نگاهی به سالی گذشت

شکوه ميرزادگی

>>>>