شرح حال     |       آلبوم       |          فعاليت ها          |         تماس        |        جستجو

آرشيو کلي آثار     جمعه گردي ها         مجموعهء مصاحبه ها        «خاطرات ادبی وسياسی ـ در گفتگوی تلويزيونی با عليرضا ميبدی»

مجموعهء تلويزيونی «چهره خانه»      مجموعهء تلويزيونی «در پيشگاه فرهنگ»          مجموعهء راديوئی «جستار در فرهنگ شناسی»

 ويدئوهای آموزشی    |   برنامهء راديوئی «واژه خانه»   |    مقالات    |    اسلام و تشيع   |   فرهنگ شناسی  |  ادبيات، تاريخ، فرهنگ

شعرها     |   کتابخانهء اينترنتي   |  نامه هاي سرگشاده  |  مجموعۀ «در قلمروی فرهنگ»  |  خط پرسيک     English Section

افزوده های اسفند ماه 1393

افزوده های ماه های ديگر از 1393 ببعد

چهره خانه

گزارش ويدئوئی ديدار با چهره ها

در برنامهء نگاه از عليرضا ميبدی

***

1. محمود اعتمادزاده (به آذين)

بخش  اول ـ 8 بهمن 1393

يوتيوب     ويمئو    فايل صوتی

بخش  دوم ـ 13 بهمن 1393

يوتيوب     دانلود     فايل صوتی

بخش سوم ـ 15 بهمن 1393

يوتيوب     دانلود

بخش چهارم ـ 22 بهمن 1393

يوتيوب     دانلود

بخش پنجم ـ 27 بهمن 1393

يوتيوب     دانلود

(ادامه دارد)

14 کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب در شعر امروز ايران

تئوری شعر: از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء «سه پله تا شکوه»

مجموعهء «کليد آذرخش»

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه)

پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

در چند و چون «آلترناتيو»

در چند و چون «انتخابات آزاد»

شمه ای از شرح حال

گفتگو با ميرزاآقا عسگری

در سه قسمت:

1   2   3

بی پرده بی تعارف

با اسماعیل نوری علا

برنامه ای از مهدی فلاحتی

در صدای امريکا:

قسمت اول   قسمت دوم

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفتگو با اسماعيل نوری علا

پرسش ها از سايت توانا

ويدئو

نگاهی به تحولات روابط روشنفکران ايرانی با قدرت

(1)  (2)   (3)   (4)

گفتگوگر: حسين حجازی 

از 2  بهمن تا 7 اسفند 1392

 

«واژه خانه»>>>
برنامهء دوم: دربارهء حکومت، دولت، ايالت
فايل صوتی از برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

8 اسفند 1393

آپوزیسیون انحلال طلب و ایران ِ آمادهء رسیدن به سکولار دموکراسی
گفتگو با  سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

8 اسفند 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

8 اسفند 1393

شرايط موافق و ناموافق برای استقرار سکولاريسم در ايران

در مورد انتقال مفاهيم مدرن پروريده در غرب به جوامعی غيرغربی، نوع «فرهنگ» و نحوهء شکل گيری «نهادهای اجتماعی» جوامع «دريافت کننده» از جمله تعيين کنندگان اصلی امکان توفيق روندهای انتقال و جا افتادن محسوب می شوند. لذا، می توان پرسيد که در اين زمينه وضعيت «فرهنگ» و «نهادهای اجتماعی» کشور ما چگونه است؟ و برای پاسخ دادن به اين پرسش است که ضروری می شود تا نخست نگاهی به گذشتهء پرورش اين مفاهيم در مغرب زمين افکنده و، با گرفتن آگاهی هائی در مورد آن گذشته، به بررسی شرايط امروز و امکانات واقعاً موجود کشورمان بپردازيم.

فايل صوتی       تصويری     |   فايل پی.دی.اف      در فيس بووک 

از جاذبه های داعش تا اپوزيسيون در روند جهانی شدن

در برنامهء ياران ـ عليرضا ميبدی

5 اسفند 1393 ـ 24 فوريهء 2015

برنامهء هفتگی «عصرانه با يک شاعر»

اين هفته: با يدالله مفتون امينی

در برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

5 اسفند 1393

«واژه خانه»

آشنائی با پست و بلند واژگان علمی در زبان فارسی
کار جديدی در روزهای جمعه در برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه
برنامهء اول ـ مقدمات (فايل صوتی)

1 اسفند 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

1 اسفند 1393

شروط و موانع آلترناتيوسازی

پرسشی که مکرراً از همهء شرکت کنندگان در اپوزيسيون حکومت اسلامی می شود آن است که «چرا در برانداختن اين حکومت نکبت با هم متحد نمی شويد؟.. چرا آن دسته از تفاوت های در انديشه و مرام و برنامهء خود را ـ که پيش از فروپاشی حکومت اسلامی قابل حل نيستند ـ مانع اتحاد عمل خود عليه حکومت اسلامی می کنيد؟» من، بعنوان يک کوشندهء سياسی که اکنون مسئوليت سخنگوئی گروهی سياسی نيز بر عهده ام گذاشه شده، می خواهم در اينجا پاسخ خود و سازمان متبوع خويش را به اين پرسش بدهم.

فايل صوتی       تصويری     |   فايل پی.دی.اف  

   در فيس بووک 

خاطرات ادبی و سياسی

گفتگوگر: عليرضا ميبدی

بخش 1: 15 آبان 1392

بخش 2:  17 آبان 1392

فايل صوتی دو برنامهء بالا

بخش 3:  19 آبان 1392

بخش 4:  20 آبان 1392

بخش 5:  22 آبان 1392

فايل صوتی دو برنامهء بالا

بخش 6:  24 آبان 1392

بخش 7:  27 آبان 1392

بخش 8:  4 آذر 1392

بخش9: 6 آذر 1392

بخش 10: 15 آذر 1392

بخش 11: 18 آذر 1392

بخش 12: 25 آذر 1392

بخش 13: 27 آذر 1392

بخش 14: 29 آذر  1392

بخش 15: 6 دی 1392

بخش 16: 9 دی 1392

بخش 17: 16 دی 1392

بخش 18: 18 دی 1392

بخش 19: 20 دی 1392

بخش 20: 27 دی 1392

بخش 21: 30 دی 1392

بخش 22: 7 بهمن 1392

بخش 23: 9 بهمن 1392

بخش 24: 16 بهمن 1392

بخش 25: 18 بهمن 1392

بخش 26: 21 بهمن 1392

بخش 27: 2 اسفند 1392

بخش 28: 12 اسفند 1392

بخش 29: 14 اسفند 1392

بخش 30: 16 اسفند 1392

بخش 31 ـ 30 تير 1393

بخش 32 ـ 10 امرداد 1393

بخش 33 ـ 3 شهريور 1393

بخش 34 ـ 5 شهريور 1393

بخش 35ـ 10 شهريور 1393

بخش 36 ـ 17 شهريور 1393

بخش37 ـ 21 شهريور 1393

بخش 38 ـ  7 مهر  1393

بخش 39 - 9 آبان 1393

بخش 40 ـ 12 آبان 1393

بخش 41 ـ26 آبان 1393

بخش 42 ـ 3 آذر 1393

بخش 43 ـ 10 آذر 1393

بخش 44 ـ 17 آذر 1393

بخش 45 ـ 24 آذر 1393

بخش 46 ـ 1 دی 1393

بخش 47 ـ 8 دی 1393

بخش 48 ـ 22 دی 1393

بخش 49 ـ 29 دی 1393

جنبش سکولار دموکراسی ايران

================

================

© 2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630

99 StatCounter - Free Web Tracker and Counter 9

CSSD9