آرشيو کلي آثار       |      شرح حال       |       آلبوم       |          فعاليت ها       |       تماس        |        جستجو

   جمعه گردي ها     |    شعرها     |   مجموعهء مصاحبه ها     |   «خاطرات ادبی وسياسی»    |   مجموعهء تلويزيونی «چهره خانه»   

  مجموعهء تلويزيونی «در پيشگاه فرهنگ»   |   مجموعهء راديوئی «جستار در فرهنگ شناسی»  |  مجموعۀ «در قلمروی فرهنگ» 

 ويدئوهای آموزشی    |    برنامهء راديوئی «واژه خانه»   |    مقالات    |    اسلام و تشيع   |   فرهنگ شناسی   |    ادبيات، تاريخ، فرهنگ

 «جزوهء شعر»   |   «عصرانه با شاعران»    |    کتابخانهء اينترنتي   |     نامه هاي سرگشاده    |  خط پرسيک   |   English Section

افزوده های شهريور و مهر ماه 1394

افزوده های ماه های ديگر

14 کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب در شعر امروز ايران

تئوری شعر: از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء «سه پله تا شکوه»

مجموعهء «کليد آذرخش»

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

در چند و چون «آلترناتيو»

در چند و چون «انتخابات آزاد»

در زمينهء «فدراليسم»

چهره خانه

گزارش ويدئوئی ديدار با چهره ها

در برنامهء نگاه از عليرضا ميبدی

***

فصل 1. محمود اعتمادزاده (به آذين)

1. يوتيوب     ويمئو    فايل صوتی

2. يوتيوب     دانلود     فايل صوتی

3. يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

4. يوتيوب     دانلود     فايل صوتی

5. يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

6. يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

7. يوتيوب   دانلود    فايل صوتی

***

فصل 2. در جواديه

بخش اول ـ آقای ميرزاده

يوتيوب   دانلود   فايل صوتی

بخش دوم: مش سلطانعلی

يوتيوب   دانلود   فايل صوتی

***

فصل 3. حزب توده

بخش اول ـ احسان طبری

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

بخش دوم ـ دکتر غفار حسينی

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

بخش  سوم ـ نگاهی به اعتراضات

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

بخش چهارم ـ ياد دوباره ای از طبری

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

***

فصل 4. از اميريه تا مهر آباد

بخش اول: غلامحسين ذاکری و کنکور

يوتيوب   دانلود   فايل صوتی

بخش دوم: استخدام در مهرآباد

يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

بخش سوم ـ تجربه های مهرآباد

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

***

فصل 5. عباس پهلوان و مجلهء فردوسی

بخش اول: آشنائی با عباس پهلوان

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

بخش دوم ـ دوران کانون نويسندگان

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

بخش سوم ـ کانون و دورات کارگاه شعر

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

بخش سوم ـ کانون و دورات کارگاه شعر

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

***

فصل 6. شاهرخ مسکوب

بخش اول ـ فضای سازمان برنامه

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

بخش دوم ـ آشنائی با مسکوب

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

بخش سوم ـ از حزب توده تا استوره ايرانی

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

***

(ادامه دارد)

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

17 مهر 1394

ده سال جمعه گردی، از سکولاريسم نو تا سکولار دموکراسی

اگرچه در گذشته چندان فرصتی نيافته بودم که نشان دهم چرا «سکولاريسم نو» و «سکولار دموکراسی» دو همزاد مفهومی اند و من چرا و چگونه از آن يکی به اين يکی رسيده ام اما، اکنون، با پايان گرفتن دورهء ده ساله ای از نوشتن حدود پانصد مقاله با عنوان «جمعه گردی ها»، که جای پای تحولات فکری يک ايرانی علاقمند به تاريخ گذشته و حال و آيندهء کشورش را در خود دارند، و در سرآغاز دورهء ديگری، که اميدوارم طی آن اين انديشه ها نمود عملی بيشتری هم پيدا کنند، فرصتی را فراهم کرده ام تا بصورتی مختصر سير تحول انديشه از «سکولاريسم نو» تا «سکولار دموکراسی» را با خوانندگان وفادار «جمعه گردی ها»يم مرور کنم.  

فايل صوتی       تصويری        پی.دی.اف

مجموعهء هفتگی «عصرانه با شاعران»

چرا شعر بی وزن و قافيه شبيه ترجمه های شعری است؟ (4)

14 مهر 1394

وضعيت جديد در خاورميانه و تأثير آن بر کنشگران سياسی

در قسمت اول برنامهء تلويزيونی «ياران» بمديريت عليرضا ميبدی

14 شهريور 1394

«واژه خانه»>>>

مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (1)

فايل صوتی از برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

10 مهر 1394

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

10 مهر 1394

از «سلطنت همه کاره» تا «پادشاهی هيچ کاره»

در ميان اين همه اميد و نوميدی حاصل از قطعی شدن توافقنامهء هسته ای، لابد خيلی دلخوشی می خواهد که کسی هنوز دنبال علم کردن «آلترناتيو سکولار دموکرات» در برابر حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان باشد. چرا که وقتی طرف بنچاق حکومت بيست و پنج سال آينده اش را از دست شش کشور قدرتمند جهان گرفته چهارتا و نصفی آدم خوش نيت چگونه قصد دارند در مقابل اش «آلترناتيو» علم کنند؟ آن هم نه آلترناتيو نظامی و کودتائی، يا آلترناتيو مسلحانه و چريکی، يا آلترناتيوی برای بازتوليد استبداد و سلطه، بلکه آلترناتيوی که سکولار، دموکرات، خشونت پرهيز اما مقاوم و اهل آزادی و آبادی کشور باشد. 

مجموعهء هفتگی «عصرانه با شاعران»

چرا شعر بی وزن و قافيه شبيه ترجمه های شعری است؟ (3)

7 مهر 1394

حل مسئلهء خاورميانه: فرهنگی يا سياسی؟

در قسمت اول برنامهء تلويزيونی «ياران» بمديريت عليرضا ميبدی

7 شهريور 1394

از مجموعهء «مصاحبه ها»

پيرامون جوانب سکولار دموکراسی

در برنامهء راديوئی رضا گوهر زاد

5 مهر 1394

«چهره خانه»
فصل ششم ـ  شاهرخ مسکوب و سازمان برنامه

بخش سوم ـ از حزب توده تا استوره های ايرانی
3 مهر 1394

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

3 مهر 1394

جمهوريت يا جمهوری؟

اگرچه من همواره خود را يک «جمهوري خواه» دانسته ام اما اعتقاد دارم که «جمهوری» خواندن يک حکومت لزوماً نمی تواند «جمهوريت» آن را تضمين کند و اگر ملتی به درستی نداند که اصول «جمهوريت» چيست و در پی استقرار آنها بر نيايد هرگز نخواهد دانست که حکومت مسلط بر کشورش واقعاً «جمهوری» است يا نه... بر اين اساس، در اين مقاله می کوشم تا درک خود را از مفهوم «جمهوريت» و «جمهوريت خواهی» و رابطهء آنها را با «جمهوری»، بعنوان شکلی از حکومت، بيان داشته و دليل سبقت و اولويت آن اولی بر اين دومی را توضيح دهم. 

فايل صوتی       فايل تصويری     |   فايل پی.دی.اف  

پناهجويان خاور ميانه و آيندهء منطقه

در قسمت اول برنامهء تلويزيونی «ياران» بمديريت عليرضا ميبدی

31 شهريور 1394

مجموعهء هفتگی «عصرانه با شاعران»

چرا شعر بی وزن و قافيه شبيه ترجمه های شعری است؟ (2)

31 شهريور 1394

«واژه خانه»>>>

تفاوت ثروت و سرمايه

فايل صوتی از برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

27 شهريور 1394

دوران پسا برجام و اقدامات جدید سکولار دکوکراتها

در برنامهء تلويزيون ميهن، به مديريت سعيد بهبهانی

27 شهريور 1394

فايل صوتی     فايل تصويری

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

27 شهريور 1394

تجسم اصلاح طلبانهء يک ايرانِ سکولار!

کتاب در دست انتشار «ايران سکولار؛ سال 1429» نشان می دهد که اصلاح طلبان از هم اکنون پذيرفته اند که آيندهء حکومت در ايران (چه در 1395 و چه در 1429) شکلی از سکولار دموکراسی خواهد بود و، در نتيجه، از هم اکنون به فکر تجسم آن فردا و پاسخ دادن به اين پرسش افتاده اند که: «اگر نظام حکومتی جمهوری اسلامی در ایران به پایان برسد، چه می شود؟» در اين کتاب آرزوی اصلاح طلبان آن است که اين «تغيير گريز ناپذير» را خودشان مديريت کنند و به اين دليل همزمانی «انتخاب يک رئيس جمهور تغيير طلب» و «مرگ ناگهانی ولی فقيه» و دامن زدن به «تظاهرات مسالمت آميز مردم» را بهترين فرمول برای از دست نرفتن کنترل اوضاع می دانند. 

صوتی       تصويری     |   فايل پی.دی.اف  

مجموعهء هفتگی «عصرانه با شاعران»

چرا شعر بی وزن و قافيه شبيه ترجمه های شعری است؟ (1)

24 شهريور 1394

نتايج هجوم پناهندگان خاورميانه به اروپا

در قسمت اول  برنامهء «ياران»، به مديريت عليرضا ميبدی

24 شهريور 1394

«چهره خانه»
فصل ششم ـ  شاهرخ مسکوب و سازمان برنامه

بخش اول ـ فضای سازمان برنامه
23 شهريور 1394

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفتگو با اسماعيل نوری علا

پرسش ها از سايت توانا

ويدئو

بی پرده بی تعارف

با اسماعیل نوری علا

برنامه ای از مهدی فلاحتی

در صدای امريکا:

قسمت اول   قسمت دوم

شمه ای از شرح حال

گفتگو با ميرزاآقا عسگری

در سه قسمت:

1   2   3

خاطرات ادبی و سياسی

در گفتگو با عليرضا ميبدی

بخش 1: 15 آبان 1392

بخش 2:  17 آبان 1392

فايل صوتی دو برنامهء بالا

بخش 3:  19 آبان 1392

بخش 4:  20 آبان 1392

بخش 5:  22 آبان 1392

فايل صوتی دو برنامهء بالا

بخش 6:  24 آبان 1392

بخش 7:  27 آبان 1392

فايل صوتی برنامهء بالا

بخش 8:  4 آذر 1392

بخش9: 6 آذر 1392

بخش 10: 15 آذر 1392

بخش 11: 18 آذر 1392

بخش 12: 25 آذر 1392

بخش 13: 27 آذر 1392

بخش 14: 29 آذر  1392

بخش 15: 6 دی 1392

بخش 16: 9 دی 1392

بخش 17: 16 دی 1392

بخش 18: 18 دی 1392

بخش 19: 20 دی 1392

بخش 20: 27 دی 1392

بخش 21: 30 دی 1392

بخش 22: 7 بهمن 1392

بخش 23: 9 بهمن 1392

بخش 24: 16 بهمن 1392

بخش 25: 18 بهمن 1392

بخش 26: 21 بهمن 1392

بخش 27: 2 اسفند 1392

بخش 28: 12 اسفند 1392

بخش 29: 14 اسفند 1392

بخش 30: 16 اسفند 1392

بخش 31 ـ 30 تير 1393

بخش 32 ـ 10 امرداد 1393

بخش 33 ـ 3 شهريور 1393

بخش 34 ـ 5 شهريور 1393

بخش 35ـ 10 شهريور 1393

بخش 36 ـ 17 شهريور 1393

بخش37 ـ 21 شهريور 1393

بخش 38 ـ  7 مهر  1393

بخش 39 - 9 آبان 1393

بخش 40 ـ 12 آبان 1393

بخش 41 ـ26 آبان 1393

بخش 42 ـ 3 آذر 1393

بخش 43 ـ 10 آذر 1393

بخش 44 ـ 17 آذر 1393

بخش 45 ـ 24 آذر 1393

بخش 46 ـ 1 دی 1393

بخش 47 ـ 8 دی 1393

بخش 48 ـ 22 دی 1393

بخش 49 ـ 29 دی 1393

 

جنبش سکولار دموکراسی ايران

================

================

© 2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630

99 StatCounter - Free Web Tracker and Counter 9

CSSD9