شرح حال     |       آلبوم       |          فعاليت ها          |         تماس        |        جستجو

آرشيو کلي آثار        مجموعهء گفتگوها     مجموعهء راديوئی «جستار در فرهنگ شناسی»

جمعه گردي ها        مجموعهء تلويزيونی «در پيشگاه فرهنگ»      مجموعهء تلويزيونی «خاطرات ادبی وسياسی»

  |    مقالات    |    اسلام و تشيع    |    فرهنگ شناسی    |  ادبيات، تاريخ، فرهنگ  |  شعرها 

  کتابخانهء اينترنتي   |  نامه هاي سرگشاده  |  مجموعۀ «در قلمروی فرهنگ»  |  خط پرسيک     English Section

افزوده های مهر ماه 1393

افزوده های ماه های ديگر سال 1393

14 کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب در شعر امروز ايران

تئوری شعر: از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء «سه پله تا شکوه»

مجموعهء «کليد آذرخش»

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه) (پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

در چند و چون «آلترناتيو»

در چند و چون «انتخابات آزاد»

شمه ای از شرح حال

گفتگو با ميرزاآقا عسگری

در سه قسمت:

1   2   3

بی پرده بی تعارف

با اسماعیل نوری علا

برنامه ای از مهدی فلاحتی

در صدای امريکا:

قسمت اول   قسمت دوم

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفتگو با اسماعيل نوری علا

پرسش ها از سايت توانا

ويدئو

نگاهی به تحولات روابط روشنفکران ايرانی با قدرت

(1)  (2)   (3)   (4)

گفتگوگر: حسين حجازی 

از 2  بهمن تا 7 اسفند 1392

 

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

قرائت های سياسی و غيرسياسی از اسلام

خامنه ای، در سخنانی که بمناسبت سالگرد اخير عيد غدير ايراد کرد نشان داد که هم دشمن اصلی حکومت خود را، که سکولاريسم است، می شناسد و هم می کوشد، با استناد به واقعهء غدير خم، نوعی تئوری را در راستای سياسی بودن اسلام جا بياندازد. آنگاه، اسلام که سياسی شد، حاملان اصلی اسلام هم، که آخوندهای نوع او باشند، حق منحصر بفرد حاکميت بر امت را پيدا می کنند و سلطنت / ولايت «سيد» (يعنی فرزند پيغمبر!) علی خامنه ای نيز مشروعيت پيدا می کند.   

فايل با صدای سعيد بهبهانی:    فايل صوتی       تصويری

25 مهر 1393

داعش از کجا آمده و چه هدفی دارد؟

با الاهه بقراط، حسن اعتمادی، پرويز دستمالچی، اسماعيل نوری علا

در برنامهء ياران به مديريت عليرضا ميبدی

22 مهر 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

مدلی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد

مهمترين عنصر جلوگيری از «بازتوليد استبداد» (که نام ديگرش «بازتوليد دولت متمرکز» است) برقراری حق انتخاب مديران مناطق خودگردان کشور بوسيلهء ساکنان هر منطقه است و داشتن اکثريت قوميتی و زبانی و مذهبی و فرهنگی خللی در اين حق انتخاب شدن و انتخاب کردن وارد نمی کند و هر کس از هر کجا به منطقه آمده باشد (و بر اساس مفاد قانون های کشوری حاکم بر امر سکونت، ساکن منطقه محسوب شود) می تواند، در امر گزينش مصادر امور، هم نامزد شود، هم ديگران را نامزد کند و هم در انتخابات شرکت نمايد. در اين راستا يک بلوچ ساکن گيلان، پس از طی دوران سکونتی که قانون آن را تعيين می کند، دارای همهء حقوقی می شود که يک فرد گيلک از آن برخوردار است.   

فايل با صدای سعيد بهبهانی:    فايل صوتی       تصويری

11 مهر 1393

دربارهء گذشته و اکنون سياست و ادبيات و هنر ايران ـ بخش 38

دربرنامهء «نگاه» عليرضا ميبدی در تلويزيون ايران فردا

7 مهر 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

دادخواهی يا گردنکشی؟

«مطالبه» می تواند زورگويانه، خودخواهانه، از بالا، و حتی ظالمانه هم باشد اما «دادخواهی» بلافاصله ما را متوجه وجود «بی داد» می کند، همانگونه که فردوسی، در سرآغاز منظومهء رستم و سهراب اش از آن ياد کرده است. يعنی، دادخواهی از مظلوميت و مورد ظلم قرار گرفتن خبر می دهد، و در آن خودخواهی و سخن از بالا گفتن نيست ـ حتی اگر، در عمل، «دادخواهی» به اعتراض و قيام و شورش و انقلاب هم بيانجامد. در اين ساحت همهء اين اقدامات از جنس دادخواهی اند و نه از مقولهء ماجراجوئی و کشيدن کشور به آتش های خانمان سوز.

فايل با صدای سعيد بهبهانی:    فايل صوتی       تصويری

4 مهر 1393

داعش، ايران در منطقه، ضرورت ديالوگ اپوزيسيون

با پرويز دستمالچی، رضا حسين بر، عبدالرضا کريمی، اسماعيل نوری علا

در برنامهء تلويزيونی ياران، به مديريت عليرضا ميبدی

2 مهر 1393

دربارهء گذشته و اکنون

سياست و ادبيات و هنر ايران

گفتگوگر: عليرضا ميبدی

بخش 1: 15 آبان 1392

بخش 2:  17 آبان 1392

بخش 3:  19 آبان 1392

بخش 4:  20 آبان 1392

بخش 5:  22 آبان 1392

بخش 6:  24 آبان 1392

بخش 7:  27 آبان 1392

بخش 8:  4 آذر 1392

بخش9: 6 آذر 1392

بخش 10: 15 آذر 1392

بخش 11: 18 آذر 1392

بخش 12: 25 آذر 1392

بخش 13: 27 آذر 1392

بخش 14: 29 آذر  1392

بخش 15: 6 دی 1392

بخش 16: 9 دی 1392

بخش 17: 16 دی 1392

بخش 18: 18 دی 1392

بخش 19: 20 دی 1392

بخش 20: 27 دی 1392

بخش 21: 30 دی 1392

بخش 22: 7 بهمن 1391

بخش 23: 9 بهمن 1392

بخش 24: 16 بهمن 1392

بخش 25: 18 بهمن 1392

بخش 26: 21 بهمن 1392

بخش 27: 2 اسفند 1392

بخش 28: 12 اسفند 1392

بخش 29: 14 اسفند 1392

بخش 30: 16 اسفند 1392

بخش 31 ـ 30 تير 1393

بخش 32 ـ 10 امرداد 1393

بخش 33 ـ 3 شهريور 1393

بخش 34 ـ 5 شهريور 1393

بخش 35ـ 10 شهريور 1393

بخش 36 ـ 17 شهريور 1393

بخش37 ـ 21 شهريور 1393

بخش 38 ـ  7 مهر  1393

جنبش سکولار دموکراسی ايران

================

================

© 2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630

99

web analytics
99