کتابخانهء اينترنتي 

چهارده کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب

در شعر امروز ايران

تئوری شعر:

از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء «سه پله تا شکوه»

مجموعهء «کليد آذرخش»

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

در چند و چون «آلترناتيو»

در چند وچون «انتخابات آزاد»

سخنرانی بمناسبت انتشاردو کتاب

 دربارهء سکولاريسم نو

در برنامهء آخرين لحظه

نظر سعيد سکوئی دربارهء نوری علا

 نظر شهرام همايون

 

شرح حال      فعاليت ها     آلبوم     جستجو        تماس     پويشگران

English Section

آخرين مطالب پست شده در اين سايت:

سکولار دموکراسی و دشمنان اش

گفتگوی ديداری با بيژن فرهودی

برای کيهان لندن

27 مهر 2016

چند و چون تشکيل حزب سکولار دموکرات ايرانيان

اسماعيل نوری علا - آريو شهبانی

در برنامهء تلويزيونی «چالش» بمديريت رضا گوهرزاد

18 مهر 1395

دربارهء موج نو و شعر احمدرضا احمدی

(گفتگو با محمد تنگستانی)

30 شهريور 1395

روند بازگشت های فرهنگی - اجتماعی و سياسی

در گفتگو با عليرضا ميبدی

در برنامهء «نگاه» از تلويزيون ايران فردا

26 شهريور 1395

چشم انداز مسئلهء اقوام در يک حکومت سکولار دموکرات

(يادداشت هائی برای يک سخنرانی)

20 شهريور 1395

پاتوق شاعران - روند نوآوری در شعر - خاطره ای از احمد شاملو (3)

در گفتگو با عليرضا ميبدی

در برنامهء «نگاه» از تلويزيون ايران فردا

17 شهريور 1395

کنگره چهارم سکولار دموکرت ها - روانشناسی آل احمد

همراه با رامين پرهام

در برنامه ياران به مديريت عليرضا ميبدی

16 شهريور 1395

در برنامهء «نگاه» تلويزيون ايران فردا

«در زمانهء تغيير»

در راديو همراه:

«در رکاب شعر» (سه شنبه ها)

«واژه خانه» (جمعه ها)

در برنامهء «ياران» از تلويزيون پارس

(سه شنبه ها)

در گفتگو با سايت «روشنفکر»

در برنامهء تلويزيونی «بی پرده بی تعارف»

به مديريت مهدی فلاحتی

قسمت اول   قسمت دوم

در گفتگو با سايت توانا

نگاهی به چند تجربهء سياسی - ويدئو

خاطرات ادبی و فرهنگی

گفتگوی تلويزيونی با عليرضا ميبدی

خاطره های شفاهی

گفتگوی تلويزيونی با عليرضا ميبدی

چهره خانه

گفتگوی تلويزيونی با عليرضا ميبدی

شرحی از احوالات من

گفتگوی تلويزيونی با سيروس ملکوتی

شمه ای از شرح حال

گفتگوی راديوئی با ميرزاآقا عسگری

در سه قسمت:  1   2   3

   آرشيو کلي آثار

شعرها

مصاحبه ها

 مقالات

اسلام و تشيع

فرهنگ شناسی 

ادبيات، تاريخ، فرهنگ

نامه هاي سرگشاده

 خط پرسيک   

گفتگوها با سيروس ملکوتی

گفتگوها با سعيد بهبهانی

گفتگوها با رضا گوهرزاد

گفتگوها با فرامرز فروزنده

گفتگوها با محمود احمدی

گفتگوها با سايت روشنفکر

مجموعهء تلويزيونی

«در پيشگاه فرهنگ»

 مجموعهء راديوئی

«جستار در فرهنگ شناسی»

مجموعۀ «در قلمرو فرهنگ» 

 ويدئوهای آموزشی

 

 

 

جنبش سکولار دموکراسی ايران

بيژن کارگر مقدم

================

================

غفار حسينی

© 2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630

99