شرح حال     |       آلبوم       |          فعاليت ها          |         تماس        |        جستجو

آرشيو کلي آثار        مجموعهء گفتگوها

جمعه گردي ها    |    مقالات    |    اسلام و تشيع    |    فرهنگ شناسی    |  ادبيات، تاريخ، فرهنگ  |  شعرها 

  کتابخانهء اينترنتي   |  نامه هاي سرگشاده  |  مجموعۀ «در قلمروی فرهنگ»  |  خط پرسيک

افزوده های شهريور ماه 1393

افزوده های ماه های ديگر سال 1393

14 کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب در شعر امروز ايران

تئوری شعر: از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء «سه پله تا شکوه»

مجموعهء «کليد آذرخش»

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه) (پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

در چند و چون «آلترناتيو»

در چند و چون «انتخابات آزاد»

شمه ای از شرح حال

گفتگو با ميرزاآقا عسگری

در سه قسمت:

1   2   3

بی پرده بی تعارف

با اسماعیل نوری علا

برنامه ای از مهدی فلاحتی

در صدای امريکا:

قسمت اول   قسمت دوم

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفتگو با اسماعيل نوری علا

پرسش ها از سايت توانا

ويدئو

نگاهی به تحولات روابط روشنفکران ايرانی با قدرت

(1)  (2)   (3)   (4)

گفتگوگر: حسين حجازی 

از 2  بهمن تا 7 اسفند 1392

 

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

28 شهريور 1393

يک انتخاب ساده اما مهم

از نظر من «جنبش سکولار دموکراسی ايران»، به دلايلی روشن و مبرهن، نمی تواند از «اصلاح طلبی» کنار گيری نکرده و «انحلال طلب» نباشد و، در اين معنا، حرکتی انقلابی بحساب نيايد که می خواهد روح مسلط بر قانون اساسی حکومت موسوم به اسلامی را زير و زبر کرده و بر فراز مخروبه های آن عمارت قانونی با روحی سکولار دموکرات بنا کند. شما نيز اندکی به روح لازم برای يک چنين قانونی بيانديشيد، آن را با روح حاکم بر قانون اساسی حکومت اسلامی مقايسه کنيد، و آنگاه تصميم بگيريد که، لااقل از لحاظ ذهنی، به کدام اردوگاه تعلق داريد. 

فايل با صدای سعيد بهبهانی:   صوتی صوتی       تصويری

گفتگو دربارهء حکومت نامتمرکز

با شرکت رضا حسين بر، عبدالرضا کريمی، اسماعيل نوری علا

در برنامهء تلويزيونی ياران، به مديريت عليرضا ميبدی

25 شهريور 1393

دربارهء گذشته و اکنون سياست و ادبيات و هنر ايران ـ بخش 37

دربرنامهء «نگاه» عليرضا ميبدی در تلويزيون ايران فردا

21 شهريور 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

21 شهريور 1393

چو فردا شود فکر فردا کنيم!

در سنت سياسی ما قرار نيست کسی فکر فردا کند. می گويم «سنت» تا بتوانم بگويم که «دائی جان ناپلئونيسم» در اعماق جان سياسی کاران ما خانه کرده است و آنها قرار نيست که فکر فردا کنند، چرا که هميشه «بزرگ تری» هست که بجای آنها فکر می کند و نقشه می کشد و آنگاه، برای گزينش «مجری برنامه»، به مجموع اپوزيسيون می نگرد و يکی را که بيشتر به کارش بخورد انتخاب می کند و به «مأموريت» اش می فرستد. 

فايل با صدای سعيد بهبهانی:   صوتی       تصويری

مسئلهء داعش، واژهء مليت ها و کنگرهء بوخوم

همراه با عليرضا نوری زاده

در برنامه ياران عليرضا ميبدی در تلويزيون پارس

18 شهريور 1393

دربارهء گذشته و اکنون سياست و ادبيات و هنر ايران ـ بخش 36

دربرنامهء «نگاه» عليرضا ميبدی در تلويزيون ايران فردا

17 شهريور 1393

کانون نويسندگان ايران را بهتر بشناسيم (1)

همراه با فرخندهء حاجی زاده

در برنامهء صفحهء آخر به مديريت مهدی فلاحتی ـ صدای امريکا

14 شهريور 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

14 شهريور 1393

مجاهدين، احزاب کردی، و کنگرهء بوخوم!

يک سالی از ايجاد کنگرهء سکولار دموکرات های ايران نگذشته، «کنگره» در ذهن آدم های تنگ نظر هيبتی بهم زده است: مجاهدين گوش تيز کرده اند که بفهمند اين پول ها از کجا آمده  است (به ده هزار دلار اعلام شده کاری نداشته باشيد! مهم آن تقاضای شفافيت شان است که آدم را می کشد!)؛ و سايت مشکوک «افشاگری کومله 1917» هم خبر می دهد که پول های هنگفتی در کار است، آنچنان که رهبران حزب کوملهء کردستان ايران را واداشته تا به سرعت خود را، برای تقسيم غنائم، به کنگره برسانند. و اما در اين سناريو پول ها از کجا می آيند؟ گويا سلطنت طلبان نوع آقايان دکتر انصاری و نصر اصفهانی، که هنوز درد از دست دادن مقامات عاليه جگرشان را می سوزاند، بيشتر از اين موضوع خبر دارند و می گويند: از وزارتخارجه های امريکا و اسرائيل! و برای چه کاری؟ برای تجزيهء ايران!

فايل با صدای سعيد بهبهانی:   صوتی       تصويری

داعش و مسئلهء اسلام ستيزی

همراه با مينا احدی

در برنامه ياران، به مديريت عليرضا ميبدی

11 شهريور 1393

دربارهء گذشته و اکنون سياست و ادبيات و هنر ايران ـ بخش 35

دربرنامهء «نگاه» عليرضا ميبدی در تلويزيون ايران فردا

10 شهريور 1393

دربارهء مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران

همراه با حسن اعتمادی

گفتگوگر: راديو و تلويزيون پيام ـ کانادا

8 شهريور 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

7 شهريور 1393

حکمت جداسازی «سيمين» از «شاملو»

حکومتيان، با ايجاد قطعهء هنرمندان بهشت زهرا، کوشيده اند که دوغ و دوشاب را با هم قاطی کنند و (به اصطلاح) هنرمندان خودی را لای هنرمندان بي زار از آنها جا بزنند. اين کار با نقشه بوده است اما خانهء شاملو، بدون نقشهء آنها، مدفن بزرگان سکولار دموکرات ايران شده است. در اين صورت حکومتيان چگونه می توانند به خانوادهء سيمين بهبهانی اجازه دهند که پيکر اين «انکار حکومت اسلامی» را به همانجائی ببرند که امامزاده ای گمنام زير سايهء غولی به نام احمد شاملو به خوابی هراسيده رفته است؟

فايل با صدای سعيد بهبهانی:   صوتی       تصويری

دربارهء گذشته و اکنون سياست و ادبيات و هنر ايران ـ بخش 34

دربرنامهء «نگاه» عليرضا ميبدی در تلويزيون ايران فردا

5 شهريور 1393

فدراليسم و دشمان اش

گفتگوگر: عليرضا ميبدی در برنامهء ياران

4 شهريور 1393

دربارهء گذشته و اکنون سياست و ادبيات و هنر ايران ـ بخش 33

دربرنامهء «نگاه» عليرضا ميبدی در تلويزيون ايران فردا

3 شهريور 1393

دربارهء گذشته و اکنون

سياست و ادبيات و هنر ايران

گفتگوگر: عليرضا ميبدی

بخش 1: 15 آبان 1392

بخش 2:  17 آبان 1392

بخش 3:  19 آبان 1392

بخش 4:  20 آبان 1392

بخش 5:  22 آبان 1392

بخش 6:  24 آبان 1392

بخش 7:  27 آبان 1392

بخش 8:  4 آذر 1392

بخش9: 6 آذر 1392

بخش 10: 15 آذر 1392

بخش 11: 18 آذر 1392

بخش 12: 25 آذر 1392

بخش 13: 27 آذر 1392

بخش 14: 29 آذر  1392

بخش 15: 6 دی 1392

بخش 16: 9 دی 1392

بخش 17: 16 دی 1392

بخش 18: 18 دی 1392

بخش 19: 20 دی 1392

بخش 20: 27 دی 1392

بخش 21: 30 دی 1392

بخش 22: 7 بهمن 1391

بخش 23: 9 بهمن 1392

بخش 24: 16 بهمن 1392

بخش 25: 18 بهمن 1392

بخش 26: 21 بهمن 1392

بخش 27: 2 اسفند 1392

بخش 28: 12 اسفند 1392

بخش 29: 14 اسفند 1392

بخش 30: 16 اسفند 1392

بخش 31 ـ 30 تير 1393

بخش 32 ـ 10 امرداد 1393

بخش 33 ـ 3 شهريور 1393

بخش 34 ـ 5 شهريور 1393

بخش 35ـ 10 شهريور 1393

بخش 36 ـ 17 شهريور 1393

بخش37 ـ 21 شهريور 1393

بخش 38 ـ  ...  1393

جنبش سکولار دموکراسی ايران

================

================

© 2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630

99

web analytics
99