کتابخانهء اينترنتي 

چهارده کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب

در شعر امروز ايران

تئوری شعر:

از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء «سه پله تا شکوه»

مجموعهء «کليد آذرخش»

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

در چند و چون «آلترناتيو»

در چند وچون «انتخابات آزاد»

سخنرانی بمناسبت انتشاردو کتاب

 دربارهء سکولاريسم نو

در برنامهء آخرين لحظه

نظر سعيد سکوئی دربارهء نوری علا

 نظر شهرام همايون

 

 

شرح حال      فعاليت ها     آلبوم     جستجو        تماس     پويشگران

English Section

آخرين مطالب پست شده در اين سايت:

روند اسلامی شدن منطقه

با رامين پرهام

در برنامه ياران بمديريت عليرضا ميبدی

29 تير 1395

شعر برهنه (39)

ابهام در پديده های چند وجهی

29 تير 1395

25 تير 1395

پيدايش و گسترش نقد هنری و ادبی  بخش های (1) و (2)

در گفتگو با عليرضا ميبدی

در برنامهء «نگاه» از تلويزيون ايران فردا

23 و 25 تير 1395

شعر برهنه (38)

پوشيده گفتن

22 تير 1395

کيارستمی و مسئلهء تعهد
در برنامه «چالش» به ميزبانی رضا گوهر زاد
20 تيرماه 1395

واژه خانه (27)

زندگی، مرگ و احياء واژه ها

18 تير 1395

درگذشت عباس کيارستمی

با الهه بقراط و رامين پرهام

در برنامه ياران بمديريت عليرضا ميبدی

15 تير 1395

شعر برهنه (37)

سينمای شاعرانه، سينمای کيارستمی

15 تير 1395

در وصف پرکشيدن دوستم، عباس کيارستمی

با چشمانی نخفته اما هميشه پنهان

با فکری پراکنده بر پرده های نقره ای

با لبخندی که گاه به گريه شبيه تر بود

از پله ها بالارفتی و به بام رسيدی

و از بام به آسمانی پر کشيدی که فقط از آن ستارگان است.

 

سلام به روزهائی که در کوچه های گمنام وطن قدم زديم و

تو از آرزوهايت گفتی

و نمی دانستی که در فرداهای غافلگير

رفتن ات

برای روزنامه های جهان

خبر خواهد بود.

 

سلام به آن خداحافظی

که در لحظهء بازگشتی خون زده

اين جدائی جاودانه را رقم می زد.

 

و سلام به جا مانده هايت

که تو را

از تصوير تا تصوير

به سرودی هميشه وار می سرايند

و ستاره ای تازه را

بر آسمانمان

به نام تو روشن کرده اند.

دوشنبه 14 تير 1395 - اسماعيل نوری علا

خاطراتی از سينمای مستند ايران (3)

در گفتگو با عليرضا ميبدی

در برنامهء «نگاه» از تلويزيون ايران فردا

9 تير 1395

رفراندوم و دموکراسی

همراه با رامين پرهام

در برنامهء «ياران» به مديريت عليرضا ميبدی

8 تير 1395

شعر برهنه (36)

شعرهمچون رازی عمومی

8 تير 1395

واژه خانه - منابع واژه سازی

4 تير 1395

چشم انداز فرهنگی دههء 1340

در گفتگو با عليرضا ميبدی

در برنامهء «نگاه» از تلويزيون ايران فردا

2 تير 1395

اميد يا نوميدی؟

همراه با رامين پرهام

در برنامهء «ياران» به مديريت عليرضا ميبدی

1 تير 1395

شعر برهنه (35) - نامه ای از طاهرهء بارئی

1 تير 1395

در برنامهء «نگاه» تلويزيون ايران فردا

در راديو همراه:

«در رکاب شعر» (سه شنبه ها)

«واژه خانه» (جمعه ها)

در برنامهء «ياران» از تلويزيون پارس

(سه شنبه ها)

در برنامهء تلويزيونی «بی پرده بی تعارف»

به مديريت مهدی فلاحتی

قسمت اول   قسمت دوم

در گفتگو با سايت توانا

نگاهی به چند تجربهء سياسی - ويدئو

خاطرات ادبی و فرهنگی

گفتگوی تلويزيونی با عليرضا ميبدی

خاطره های شفاهی

گفتگوی تلويزيونی با عليرضا ميبدی

چهره خانه

گفتگوی تلويزيونی با عليرضا ميبدی

شرحی از احوالات من

گفتگوی تلويزيونی با سيروس ملکوتی

شمه ای از شرح حال

گفتگوی راديوئی با ميرزاآقا عسگری

در سه قسمت:  1   2   3

   آرشيو کلي آثار

شعرها

مصاحبه ها

 مقالات

اسلام و تشيع

فرهنگ شناسی 

ادبيات، تاريخ، فرهنگ

نامه هاي سرگشاده

 خط پرسيک   

گفتگوها با سيروس ملکوتی

گفتگوها با سعيد بهبهانی

گفتگوها با رضا گوهرزاد

گفتگوها با فرامرز فروزنده

گفتگوها با محمود احمدی

مجموعهء تلويزيونی

«در پيشگاه فرهنگ»

 مجموعهء راديوئی

«جستار در فرهنگ شناسی»

مجموعۀ «در قلمرو فرهنگ» 

 ويدئوهای آموزشی

 

 

 

جنبش سکولار دموکراسی ايران

بيژن کارگر مقدم

================

================

غفار حسينی

© 2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630

99