شرح حال     |       آلبوم       |          فعاليت ها          |         تماس        |        جستجو

آرشيو کلي آثار

جمعه گردي ها    |    مقالات    |    اسلام و تشيع    |    فرهنگ شناسی    |  ادبيات، تاريخ، فرهنگ  |  شعرها 

  کتابخانهء اينترنتي   |  نامه هاي سرگشاده  |  مجموعۀ «در قلمروی فرهنگ»  |  خط پرسيک

متن دعوت عام        فايل صوتی دعوتنامه 

 شرکت کنندگان تا امروز   حمايت کنندگان تا امروز 

دعوت شدگان            برنامه های در حال تکميل

افتتاح کنندگان کنگره (نمايندگان سازمان های سياسی)

پوشش زندهء راديو تلويزيونی برنامه های کنگره

 پيام های واصله به کنگره

 نوشته ها و برنامه ها دربارهء کنگره

آدرس محل برگزاری کنگره  

 پيوند به اطلاعات هتل ها

افزوده های تير ماه 1393

افزوده های ماه های ديگر 1393

14 کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب در شعر امروز ايران

تئوری شعر: از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء «سه پله تا شکوه»

مجموعهء «کليد آذرخش»

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه) (پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

در چند و چون «آلترناتيو»

در چند و چون «انتخابات آزاد»

گفتگوی ميرزاآقا عسگری (مانی)

 با نوری علا، در راديو مانی

شمه ای از شرح حال

در سه قسمت:

1   2   3

بی پرده بی تعارف

با اسماعیل نوری علا

برنامه ای از مهدی فلاحتی

در صدای امريکا:

قسمت اول   قسمت دوم

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفتگو با اسماعيل نوری علا

پرسش ها از سايت توانا

ويدئو

نگاهی به تحولات روابط روشنفکران ايرانی با قدرت

(1)  (2)   (3)   (4)

گفتگوگر: حسين حجازی 

از 2  بهمن تا 7 اسفند 1392

 

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

27 تير 1393

تجزيه آفرينان و آيندهء ايران

بحرانی که در عراق پيش آمده، و پی آمدهای محتمل اش که می توانند به ايجاد سه کشور مستقل و يا کنفدراسيونی از سه «شبه کشور خودمختار» بيانجامند، اذهان ما ایرانیان را سخت متوجه و نگران اثرات اين واقعه بر کشور خودمان کرده و ترس از تجزيهء ايران، وطن دوستان را به واکنش هائی گوناگون واداشته است. براستی هم، اگر «وطن دوستان» نتوانند، پيش از فروپاشی بلاترديد اين حکومت نابهنگام و مصنوعی که خود را «جمهوری اسلامی» می نامد، برنامه ای برای حفظ يکپارچگی کشور و رفع مشکلات گريبانگير آن بيابند، مسلم است که کشور ما نيز می تواند دستخوش جنگ های داخلی و تجزيه شود.

 پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صدا با صدای سعيد بهبهانی

نظرسنجی دربارهء اوباما، تحريف تاريخ در ايران،

کنگرهئ بوخوم و معمای رنسانس ايرانی

در برنامهء ياران به مديريت عليرضا ميبدی

23 تير 1393

جامعه شناسی آخونديسم ـ قسمت سوم

در برنامهء «همصدائی» به مديريت فرامرز فروزنده

19 تير 2014

اوضاع عراق و راه برون رفت برای عراق و منطقه

همراه با علی جوادی و اسماعیل نوری علاء

در برنامهء تلويزيونی «رو در رو» با مديريت محمود احمدی

17 تير 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

13 تير 1393

کشور نوين کردستان و زبان کهنهء سياسی ما

واقعهء اجتناب ناپذير پيدايش کشور جديدی در خاورميانه، امری نيست که تنها به کردستان، يا عراق، مربوط شود و بيشتر حکم زلزله ای را دارد که اثرات اش را می توان تا دوردست های شرق ايران نيز احساس کرد. پس سخن گفتن از اين واقعه ضروری است. اما، در اين مطلب من بيش از آنکه بخواهم به خود اين «واقعه» بپردازم، قصد دارم نشان دهم که چرا، از نظر من، ما ايرانيان هنوز دارای زبانی امروزی برای پرداختن و بيان مواضع خود در اين مورد نيستيم.

 پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صدا با صدای سعيد بهبهانی

دربارهء کردستان عراق، موضع ايران و داعش

با عليرضا نوری زاده

در برنامهء ياران به مديريت عليرضا ميبدی

10 تير 1393

داعش و راه حل های موجود

همراه با علی جوادی

در برنامهء تلويزيونی «رو در رو» با مديريت محمود احمدی

9 تير 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

6 تير 1393

در آزمون تيمور لنگ

مگر می شود با همديگر حرف نزد و در «خانه های ديوار بلند» خود ماند و، همزمان، کار اجتماعی و سياسی و فرهنگی کرد؟ متأسفانه، اگر به جمع اپوزيسيون رنگارنگ مان در خارج کشور نيک بنگريم می بينيم که براستی کسی با کسی حرف نمی زند اما همگی مدعی مبارزه عليه حکومتِ ـ بقول اسماعيل خوئی ـ پديده آورندهء خون جنونکدهء اسلامی هستيم... اما براستی اگر با هم گفتگو نکنيم و در «خانه های ديوار بلند» خود بمانيم حاصل کار چه خواهد بود جز گذراندن عمر به تشييع جنازهء همين چند تا آدم فعال، تا کی نوبت خودمان برسد، و ديگرانی بيايند و حديث ما بگويند و فهرست بالا بلند مبارزات بی حاصل مان را برای خالی روبرو قرائت کنند؟

 پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صدا با صدای سعيد بهبهانی

جامعه شناسی آخونديسم ـ قسمت دوم

در گفتگو با فرامرز فروزنده ـ برنامهء همصدائی تلويزيون انديشه

5 تير 1293

(پيوند به قسمت اول)

دربارهء آينده عراق و نقش ايران

با عليرضا نوری زاده

در برنامهء ياران به مديريت عليرضا ميبدی

3 تير 1393

دربارهء سکولار دموکراسی و کنگرهء بوخوم

گفتگوگر: سعيد بهبهانی

فایل صوتی    فایل تصویری

2 تير 1393

مجموعهء گفتگوها

از 1341 تا 1388

1389

1390

1391

1392

1393

دربارهء گذشته و اکنون

سياست و ادبيات و هنر ايران

گفتگوگر: عليرضا ميبدی

بخش 1: 15 آبان 1392

بخش 2:  17 آبان 1392

بخش 3:  19 آبان 1392

بخش 4:  20 آبان 1392

بخش 5:  22 آبان 1392

بخش 6:  24 آبان 1392

بخش 7:  27 آبان 1392

بخش 8:  4 آذر 1392

بخش9: 6 آذر 1392

بخش 10: 15 آذر 1392

بخش 11: 18 آذر 1392

بخش 12: 25 آذر 1392

بخش 13: 27 آذر 1392

بخش 14: 29 آذر  1392

بخش 15: 6 دی 1392

بخش 16: 9 دی 1392

بخش 17: 16 دی 1392

بخش 18: 18 دی 1392

بخش 19: 20 دی 1392

بخش 20: 27 دی 1392

بخش 21: 30 دی 1392

بخش 22: 7 بهمن 1391

بخش 23: 9 بهمن 1392

بخش 24: 16 بهمن 1392

بخش 25: 18 بهمن 1392

بخش 26: 21 بهمن 1392

بخش 27: 2 اسفند 1392

بخش 28: 12 اسفند 1392

بخش 29: 14 اسفند 1392

بخش 30: 16 اسفند 1392

جنبش سکولار دموکراسی ايران

================

================

© 2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630

99

web analytics
99