گفتگوهای تلويزيونی اسماعيل نوری علا  با سيروس ملکوتی

 بازگشت به خانهء نوری علا

نام فايل تاريخ پخش ويدئو فايل صوتی

مشکل جمع شدن اپوزيسيون چيست؟

30 ارديبهشت 1395

19 مه 2016

بررسی مواضع مختلف در برابر انتخابات پيش رو

21 بهمن 1394

10 فوريه 2016

شرحی از احوالات من

25 شهريور 1393

16 سپتامبر 2014

بررسی دست آوردهای دومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران

همراه با دکتر شهريار آهی

23 امرداد 1393

14 اگوست 2014

در آستانهء برگزاری دومين کنگرهء سکولارهای ايران

همراه با با پرتو نوری علا و اسفنديار منفرد زاده

17 امرداد 1393

8 اگوست 2014

حقوق بشر وسياست

21 ارديبهشت 1393

11 مه 2014

بررسی اوضاع سياسی در آستانهء سال نو

28 اسفند 1392

19 مارس 2014

موانع همبستگی در اپوزيسيون

همراه با دکتر فرهنگ قاسمی و ناصر کاخساز

17 بهمن 1392

6 فوريهء 2014

©2004 - Puyeshgaraan | E-mail  |  Fax: 509-352-9630 | Denver, Colorado, USA