گفتگوهای تلويزيونی اسماعيل نوری علا  با دکتر پريسا ساعد

 بازگشت به خانهء نوری علا

نام فايل تاريخ پخش ويدئو فايل صوتی

انتخابات و مسئلهء دموکراسی و زبان در ايران

28 فروردين 1396 17 آوريل 2017

پیروزی دانالد ترامپ و پی آمد های آن در جهان
از ديد «حزب سکولار دموکرات ايرانيان»

24 آبان 1395

15 نوامبر 2016

©2004 - Puyeshgaraan | E-mail  |  Fax: 509-352-9630 | Denver, Colorado, USA