گفتگو با پريسا ساعد (برنامهء دنيای امروز در تلويزيون انديشه)

 بازگشت به خانهء نوری علا

نام فايل

تاريخ پخش ويدئو فايل صوتی
     

     

بررسی اوضاع سياسی روز با حسن اعتمادی و محسن ذاکری 24 مهر 1396 16 اکتبر 2017

بررسی اوضاع روز

28 فروردين 1396

4 آوريل 2017

درباره سکولاريسم و ويدئوی مهران عباسيان

29 آذر 1395

19 دسامبر 2016

بررسی اوضاع روز

24 آبان 1395

14 نوامبر 2016

©2004 - Puyeshgaraan | E-mail  |  Fax: 509-352-9630 | Denver, Colorado, USA