به بخش مقالات اسماعيل نوری علا خوش آمديد

آرشيو کلي آثار  | جمعه گردي ها  | مقالات  |  اسلام و تشيع   |  ادبيات، تاريخ، فرهنگ  |  شعرها  |  فايل هاي تصوير و صدا  | کتابخانهء اينترنتي 

کتاب تئوری شعر | کتاب صور و اسباب   |  کتاب جامعه شناسی تشيع  |  کتاب موريانه ها و چشمه  |  کتاب سه پله تا شکوه  |  کتاب کليد آذرخش

خاطرات پراکنده | مصاحبه ها | فعاليت ها | شرح حال  | آلبوم هاي عکس | نامه هاي سرگشاده  | پيوند به درس هاي دانشگاه دنور  | خط پرسيک

 1 فروردين 1391 ـ  20 مارس 2012

مقالات در مورد انتخابات آزاد

 

1. از «انتخابات آزاد» تا «ديکتاتوري اکثريت» ـ جمعه 8 تير ماه 1386 در:

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2007/ES.Notes.062907-FreeElection.htm

2. انتخاباتی آزاد از چه چيز؟ ـ جمعه 22 تير ماه 1386 در:

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2007/ES.Notes.071307-Jafari.htm

3. ارزيابی «انتخابات آزاد» همچون يک گفتمان ـ جمعه 20 فروردين 1389 در

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2010/040910-PU-EN-Free-Elections.htm

4. معنای عملی پيش شرط های انتخابات آزاد ـ جمعه 30 تير 1391 در

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2012/070612.EN-PU-Pre-requisiss-of-Free-elections.htm

5. پيوندهای درونی اصلاح طلبی با انتخابات آزاد ـ جمعه 24 شهريور ماه 1391 در

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2012/110912.EN-PU-On-Free-election-and-reformism.htm

6. جايگاه «انتخابات آزاد» از منظر سکولار دموکراسی ـ جمعه 26 آبان ماه 1391 در

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2012/111612.EN-PU-A-secular-democrat-view-of-free-election.htm

7. انتخابات آزاد و مطالبه محوری ـ جمعه 17 آذر ماه 1391 در

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2012/120712.EN-PU-Free-Enction-and-Civil-Demands.htm

8. چرا انتخابات آزاد با همه پرسی فرق دارد ـ جمعه 29 دی 1391 در

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2013/011813.EN-PU-Differences-between-free-election-and-referandum.htm

 

©2004 - Puyeshgaraan | E-mail  |  Fax: 509-352-9630 | Denver, Colorado, USA