مصاحبه ها

آرشيو

پرسش هائی از سايت توانا ـ 1391 (ويدئو)

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفتگو با نجات بهرامی ـ  مهر 1389

حرکت به سوی يک جامعه باز

گفتگو با راديو فردا ـ 1388

خاطره ای از انقلاب 57

گفتگو با کيواندخت قهاری از صدای آلمان ـ 88

تا حکومت سکولار نشود، نمی‌توان امیدی به استقرار حقوق بشر و دموکراسی داشت

گفتگو با فرامرز فروزنده ـ 1387

آيا امريکا به ايران جمله می کند؟

گفتگو با سهراب اخوان ـ 85 ـ (صدا)

دربارهء فرهنگ و ادبيات امروز

گفتگو با فرامرز فروزنده ـ 1385

ريشه های ايرانی کريسمس (ويدئو)

برنامه نسيم شمال ـ پائيز و زمستان 1385

جامعه شناسی تشيع ـ در 4 قسمت (گفتگو با فرامرز فروزنده)

وبلاگ مهدی خطيبی ـ تابستان 1385

چطور شد که سراغ شعر رفتيد؟ (پاسخ به پرسش های مهدی خطيبی)

مجموعه گفتگوهای مهدی فلاحتی ـ 1384

موقعيت شعر معاصر فارسی در غربت (پاسخ به پرسش های مهدی فلاحتی)

نشريه پرسش ـ تابستان 1378

درباره نوشتن فارسی به خط پرسيک (پاسخ به پرسش های علی جوادی)

دفتر شناخت ـ بهار 1377

شعر مهاجر فارسی، حال و آينده‌ی آن (گفتگو با پيمان وهاب زاده)

نشريهء پويشگران ـ 1375

گفتگو با نادر نادرپور

راديو پرستوی سوئد ـ نشريه رويا ـ 1373

گفتگوی يدالله رويائی و اسماعيل نوری علا

پويشگران ـ تير 1373

گفتگو با زنده ياد نادر نادرپور

ستاره سينما ـ 1350

درباره فيلم مردان سحر (گفتگو جمشيد اکرمی )

نشريهء نگين ـ 1345

گفتگو با يدالله رؤيائی

جنگ طرفه ـ 1343

گفتگو با محمدعلی سپانلو

 

 

خانه اسماعيل نوری علا

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630