پرونده های آوا ـ نما (ديداری ـ شنيداری)

اسماعيل نوری علا

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

نام فايل

تاريخ ضبط

نوع فايل

توضيح

متن

برنامه های تلويزيونی

برنامه های «در پيشگاه فرهنگ»

هر پنجشنبه

فايل های ويدئوئی و صوتی

 
درباره مشکلات فنی سد سيوند ( 1  2    3   4) 13 آوريل 2006   فايل ويدئوئی    
درباره آرامگاه فردوسی 3 آوريل 2006    فايل ويدئوئی    
سفر به ملکوت (در 9 قسمت) تابستان 2004   فايل ويئوئی    
نگاهی جامعه شناختی به مقولات ايمان، دين، و مذهب مارس 2004 فايل صوتی فايل ويدئوئی قسمت اول  دوم   سوم  چهارم  
حافظ و حکومت ملايان 3 مارس 2004    فايل ويدئوئی    
مصاحبه و مناظره
سکولاريسم، کشتار 67 و سانسور 29 جولای 2010 فايل صوتی فديل ويدئوئی    

آيا شيخ فضل الله نوری مشروطه خواه بود؟

و آيا قوم آريا جعل انگليس ها است؟

27 مارس 2010   فايل ويدئوئی گفتگو با مهدی فلاحتی در صدای آمريکا  
خواست مردم ايران يک حکومت سکولار است 20 دسامبر 2009   ويدئو تفسير خبر صدای آمريکا- مهدی فلاحتی  
سکولاريسم و مشکل روحانيت در ايران 22 اوت 2008   فايل ويدئوئی ميزگردی با شما ـ بهارلو  
دربارهء زندگی و کار فروغ فرخزاد 14 ژانويه 2008   فايل ويدئوئی زن امروز ـ صدای آمريکا  
تفسير خبر 18 ژانويهء 2008   فايل ويدئوئی تفسير خبر ـ جمشيد چالنگی  

برنامه ميزگردی با شما

31 دسامبر 2007   فايل ويدئوئی ميزگردی با شما ـ بهنود مکری  
آيا آمريکا به ايران حمله خواهد کرد؟ 14 ژانويهء 2007   فايل ويدئوئی نسيم شمال ـ فرامرز فروزنده  
ريشه های ايرانی کريسمس 24 دسامبر 2006   فايل ويدئوئی نسيم شمال ـ فرامرز فروزنده  
جامعه شناسی تشيع (چهار قسمت) نوامبر 2006

پيوند به فهرست فايل ها

نسيم شمال ـ فرامرز فروزنده
روز کورش بزرگ 27 اکتبر 2006 فايل صوتی   راديو فردا  
روز کورش بزرگ 16 اکتبر 2006   فايل ويدئوئی ميزگردی با شما ـ بهارلو  
درباره گفتگوی مايک والاس با احمدی نژاد 12 اگوست 2006   فايل ويدئوئی سی. بی. اس. به زبان انگليسی  
کتيبه های شيکاگو جولای 2006   فايل ويدئوئی ميزگردی با شما ـ بهارلو  
گفتگو با سهراب اخوان ژوئن 2006 فايل صوتی   برنامهء يک قاشق شکر  
مناظره با داريوش همايون دربارهء طرح رفراندم   فايل صوتی   برنامه ياران ـ عليرضا ميبدی  
دربارهء جامعه مدنی 2003 فايل صوتی   صدای آمريکا  
درباره شعر «تی.اس. اليوت» ـ با داود رمزی

بهمن 1346

فايل صوتی    صدای شاعر راديو تهران  
درباره شعر ايران در دهه 1340 ـ با داوود رمزی

بهمن 1346

فايل صوتی   صدای شاعر راديو تهران  
گفتارهای پالتاکی
دموکراسی و نقش نخبگان 1 مارس 2007 فايل صوتی   اطاق ب ب ب  
معنا و ضرورت تهاجم فرهنگی (1)  29 جولای 2006 فايل صوتی   فرهنگ گفتگو >>>>>
معنا و ضرورت تهاجم فرهنگی (2)  29 جولای 2006 فايل صوتی   فرهنگ گفتگو  
داستان سد سيوند 22 آوريل 2006 فايل صوتی   اطاق ب ب ب  
ممکنات و اثرات اتحاد برای آزادی (1)   فايل صوتی   فرهنگ گفتگو >>>>>
ممکنات و اثرات اتحاد برای آزادی (2)   فايل صوتی   فرهنگ گفتگو  
درباره پاسارگاد (1)   فايل صوتی   فرهنگ گفتگو  
درباره پاسارگاد (2)   فايل صوتی   فرهنگ گفتگو  
مقاله خوانی
امام زمان در سازمان ملل   فايل صوتی   گفتار راديوئی  

شعر

 روز مبادا آبان 1384   فايل ويدئوئی صدای شاعر و شهرام همايون >>>>>

وطن (از موريانه ها و چشمه)

بهمن 1375

فايل صوتی

فايل ويدئوئی

اجرای شاعر

>>>>>
بر کمرگاه بهار نوروز 1991 فايل صوتی فايل ويدئوئی اجرای شاعر  
توره مولينوس 1367 فايل صوتی   حميد حميدی (بابا نويد) >>>>>
بشارت نوروز 1373 فايل صوتی   اجراای شاعر  
صدای آب می آيد 1362 فايل صوتی   اجرای بهروز به نژاد >>>>>
زاينده رود 1362 فايل صوتی فايل ويدئوئی اجرای بهروز به نژاد >>>>>
سخنرانی
استوره ها و واقعيت ها در صدر اسلام 2002   فايل ويدئوئی به زبان فارسی  
يلدا، کريسمس ايرانی (به زبان انگليسی) 20 دسامبر 2001   فايل ويدئوئی به زبان انگليسی  
تنوع فرهنگی در خاور ميانه (انگليسی) 31 اکتبر 2001 فايل صوتی   به زبان انگليسی  
نيما، فرزند انقلاب مشروطه 1993   فايل ويدئوئی    
در بزرگداشت آقا بزرگ علوی 1989   فايل ويدئوئی