آرشيو کلي آثار    شرح حال      فعاليت ها     آلبوم         تماس          جستجو  در سايت  

English Section

 

کتابخانهء اينترنتي 

پانزده کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب

در شعر امروز ايران

تئوری شعر:

از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء سه پله تا شکوه

مجموعهء کليد آذرخش

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

فدراليسم يا عدم تمرکز

در چند و چون آلترناتيو

در چند وچون انتخابات آزاد

سخنرانی بمناسبت انتشاردو کتاب

 دربارهء سکولاريسم نو

مجموعهء تلويزيونی

در پيشگاه فرهنگ

مجموعۀ در قلمرو فرهنگ 

نظری  دربارهء نوری علا

 نظر شهرام همايون

نگاهی به سخنان پرزيدنت ترامپ /

در آستانهء برگزاری پنجمين سکولار دموکرات های ايران

در برنامه چالش بمديريت رضا گوهرزاد

25 مهر 1396

معنای توطن

در برنامه نگاه بمديريت عليرضا ميبدی

فايل تصويری       فايل صوتی          دانلود

17 مهر 1396

پيوند به آرشيو واژه خانه

دربارهء پنجمين کنگره سکولار دموکرات ها
پرسشگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

14 مهر 1396

مواضع ترامپ - کنگره پنجم سکولار دموکرات ها

با مسعود نقره کار - حسن اعتمادی

در برنامه ياران بمديريت عليرضا ميبدی

28 سپتامبر 2017

در چند و چون عوامل پيدايش آلترناتيو

حکومتی که صد سال پيش مشروطه خواهان ما بعنوان آلترناتيو وضع موجود نخست در ذهن خود ترسيم کردند و سپس کوشيدند تا آن را در عمل پياده کنند، از طريق روند خلاف آفرينی، ويژگی های خود را از همان وضع موجود می گرفت. مملکت قانون نداشت؟ پس مشروطه خواهان خواستار حکومت قانون بودند. شاه/سلطان همه کاره بود؟ آنها برانداختن سلطنت را می خواستند و وقتی هم که زورشان نرسيد به پادشاهی تشريفاتی و غير مسئول راضی شدند. حکومت استبدادی بود؟ آنها حکومت تأمين کنندهء حقوق ملت را خواستار بودند. امروز هم ما مشغول انديشيدن به آلترناتيوی در برابر وضع موجوديم.

پيوند به آرشيو مقالات

کنگرهء  پنجم سکولار دموکرات ها در زير دره بين
گفتگوی راديوئی با مهدی ذوالفقاری و وحيد بديعی (راديو پويا)

23 شهريور 1395

لات ها و جاهل ها با مسعود نقره کار (2)

در برنامهء نگاه بمديريت عليرضا ميبدی

فايل تصويری       فايل صوتی          دانلود

22 شهريور 1396

پيوند به آرشيو واژه خانه

ملی - مذهبی ها و سکولاريسم

گفتگو با اسماعيل نوری علا

در برنامهء پنجره ای رو به خانه پدری

بمديريت عليرضا نوری زاده

فايل تصويری    فايل صوتی     برای دانلود

17 شهريور 1396

پيوند به گفتگوها با عليرضا نوری زاده

نسبيت مفاهيم قراردادی 2 - مفهوم ملت و شهروندی

در برنامهء نگاه بمديريت عليرضا ميبدی

فايل تصويری       فايل صوتی          دانلود

10 شهريور 1396

پيوند به آرشيو واژه خانه

سخنان پرزيدنت ترامپ دربارهء افغانستان

رفراندوم برای تشکيل پارلمان و دولت در تبعيد

با حضور حسن اعتمادی

در برنامهء پاران عليرضا ميبدی

31 امرداد 1396

مشروطه، روشنفکران، آخوندها و سکولار دموکراسی

در گفتگوی تلويزيونی با سعيد بهبهانی

13 امرداد 1396

پيوند به آرشيو مصاحبه ها در تلويزيون ميهن

ايران در فقدان آلترناتيوی سکولار دموکرات

اسماعيل نوری علا

در گفتگوی تلويزيونی با کيانوش توکلی

10 مرداد 1396

عشق به ادبیات، آزادی و سکولاریسم

در مهمانی اسماعیل نوری‌علا

صادق صبا

18 تير 1396

میزبان این هفتهء ما اسماعیل نوری‌علا است. آقای نوری‌علا از شاعران و نویسندگان معروف ایران است ولی در سال های اخیر بیشتر به فعالیت ساسی علیه حکومت ایران مشغول بوده است. او در دهه چهل شمسی از بنیانگذاران مکتب شعری جدیدی در ایران بود که به شعر موج نو شهرت یافت. آقای نوری علا کتاب‌های متعددی در نقد ادبی نوشت و جنگ‌های ادبی زیادی را به راه انداخت. او از نخستین اعضای کانون نویسندگان ایران در رژیم گذشته بود که برای آزادی بیان مبارزه می‌کرد. بعد از انقلاب چند ماهی در تلویزیون جمهوری اسلامی فعالیت کرد ولی بعد به خارج از کشورمهاجرت کرد. آقای نوری علا در سال‌های اخیر در جنبشی فعال است که هدفش ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکراسی به جای جمهوری اسلامی ایران است. او در دنور آمریکا زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفت‌وگو کردم.

شعرها

مصاحبه ها

 مقالات

اسلام و تشيع

فرهنگ شناسی 

ادبيات، تاريخ، فرهنگ

نامه هاي سرگشاده

 خط پرسيک   

 ويدئوهای آموزشی

گفتگوها با عليرضا ميبدی:

واژه خانه (تلويزيون)

واژه خانه (راديو)

خاطره های شفاهی

خاطرات ادبی و فرهنگی

چهره خانه

در زمانهء تغيير

در رکاب شعر

در برنامهء ياران

شرح حال:

گفتگو با مهدی فلاحتی

قسمت اول   قسمت دوم

گفتگوبا سيروس ملکوتی

گفتگوبا ميرزاآقا عسگری

در سه قسمت:  1   2   3

گفتگو با سايت توانا

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفاکو با عليرضا نوری زاده

گفتگو با مهدی ذوالفقاری

گفتگوها با سيروس ملکوتی

گفتگوها با سعيد بهبهانی

گفتگوها با رضا گوهرزاد

گفتگوها با فرامرز فروزنده

گفتگوها با محمود احمدی

گفتگوها با سايت روشنفکر

گفتگوها با پريسا ساعد

گفتگو با سايت روشنفکر

گفتگو با پارسا سربی

گفتگو با کيانوش توکلی

در برنامهء آخرين لحظه

 مجموعهء راديوئی

جستار در فرهنگ شناسی

غفار حسينی

بيژن کارگر مقدم

 

2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630