از مجموعهء کليد آذرخش

 

کسی گم نمی شود

 

عشقت را طعمی عتيقه است

رنگی از حيات

و بوئی از شعر

 

و من

سرودن هايم را

از اعتماد بوسهء تو رنگين می کنم

چرا که بر شعلهء نگاهت کلامی به تسلايم می گويد:

                 در کوچه های تاريخ

                   هيچ کس

                   گـُم نمی شود.

 

بر دستانت آرامشی است

که به رُستنگاه کلمات می انجامد

آنسان که به شب تکيه می زنم

و می گذارم که ماه

                   بر پيشانی ِ خسته ام

                                         کسوف کند

وآنگاه

ناگهانه

خويش را در باغ ترانه می يابم.

                                                                1368   

فهرست کتاب

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران