جستجو

بازگشت به خانهء نوری علا

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

پيوند به آرشيو   2005   ـ   2006    ـ   2007   ـ   2008  ـ  2009  -  2010   ـ 2011  ـ   2012   ـ   2013

2013

عنوان مقاله 

تاريخ انتشار

فايل صوتی ـ با صدای سعيد بهبهانی

گفتن به وقت خاموشی؟

جمعه 6 دی 1392 ـ  27 دسامبر 2013 برای شنيدن و دانلود

رابطهء سکولار دموکرات های داخل و خارج

جمعه 29 آذر 1392 ـ  20 دسامبر 2013 برای شنيدن و دانلود

حقوق بشر؛ امری جهانی يا فراگير؟

جمعه 22 آذر 1392 ـ  13 دسامبر 2013 برای شنيدن و دانلود

اپوزيسيون در اغما

جمعه 15 آذر 1392 ـ  6 دسامبر 2013

برای شنيدن و دانلود

وقتی شيمی درمانی متوقف شود

جمعه 8 آذر 1392 ـ  29 نوامبر 2013

برای شنيدن و دانلود

در چند و چون موضع گيری های سکولار دموکرات ها جمعه 24 آبان 1392 ـ  15 نوامبر 2013

برای شنيدن و دانلود

«طلب» هرگز «تقاضا» و «تمنا» نيست!

جمعه 17 آبان 1392 ـ  8 نوامبر 2013

برای شنيدن و دانلود

واژه ای که از آن خون می چکد!

جمعه 10 آبان 1392 ـ  1 نوامبر 2013

برای شنيدن و دانلود

مطالبه محوری: هم اکنون اما فقط در ايران

جمعه 3 آبان 1392 ـ  25 اکتبر2013

برای شنيدن و دانلود

سه يادداشت در تولد، نوزائی و ماندگاری

جمعه 26 مهر 1392 ـ  18 اکتبر2013

برای شنيدن و دانلود

سکوت شان سرشار از چيست؟ جمعه 19 مهر 1392 ـ  11 اکتبر2013

برای شنيدن و دانلود

فصل زودگذر مطالبات

جمعه 12 مهر 1392 ـ  4 اکتبر2013

برای شنيدن و دانلود

در چند و چون ارزيابی «فرصت» ها جمعه 5 مهر 1392 ـ  27 سپتامبر2013

برای شنيدن و دانلود

در جستجوی هم پيمان

جمعه 29 شهريور 1392 ـ  20 سپتامبر2013 برای شنيدن و دانلود
ايران، خط دفاعی روسيه؟

جمعه 22 شهريور 1392 ـ  13 سپتامبر2013

برای شنيدن و دانلود

در ميان بهائيان ايران

جمعه 15 شهريور 1392 ـ  6 سپتامبر2013 برای شنيدن و دانلود

روزی که «کليد» شوخی دردناک قفل سازان است

جمعه 8 شهريور 1392 ـ  30 اگوست2013 برای شنيدن و دانلود

در جستجوی ده درويش

جمعه 1 شهريور 1392 ـ  23 اگوست2013 برای شنيدن و دانلود

چند ملاحظه دربارهء حواشی يک کنگره

جمعه 25 مرداد 1392 ـ  16 اگوست2013 برای شنيدن و دانلود

شرط فراموش شدهء اتحاد

جمعه 4 مرداد 1392 ـ  26 جولای 2013 برای شنيدن و دانلود

چراغی که در گذشته مانده است

جمعه 28 تير 1392 ـ  19 جولای 2013 برای شنيدن و دانلود

هدیهء تلخ و شيرين ما به مردم خاورمیانه

جمعه 21 تير1392 ـ  12 جولای 2013 برای شنيدن و دانلود

مقولهء موازی سازی

جمعه 14 تير 1392 ـ  5 جولای 2013 برای شنيدن و دانلود

تحقق دموکراسی دينی، و دفع شر اصلاح طلبان

جمعه 31 خرداد 1392 ـ  21 ژوئن 2013

برای شنيدن و دانلود
سالگرد روز شوم 15 خرداد

جمعه 17 خرداد 1392 ـ  7 ژوئن 2013

برای شنيدن و دانلود
دو قرن آرزو جمعه 10 خرداد 1392 ـ  31 مه 2013 برای شنيدن و دانلود

انتخابات سلاطين

جمعه 3 خرداد 1392 ـ  24 مه 2013 برای شنيدن و دانلود

سکولار دموکرات ها و انتخابات پيش رو

جمعه 27 ارديبهشت 1392 ـ  17 مه 2013 برای شنيدن و دانلود

پيرامون تحريم فعال و جوانگرائی

جمعه 20 ارديبهشت 1392 ـ  10 مه 2013

برای شنيدن و دانلود

سکولار دموکراسی؛ مأموريتی زمانمند

جمعه 13 ارديبهشت 1392 ـ  3 مه 2013

برای شنيدن و دانلود

در شناخت دو گونه اصلاح طلبی

جمعه 6 ارديبهشت 1392 ـ  26 آوريل 2013

برای شنيدن و دانلود

چند و چون ِ چهار سال ِ به هدر رفته

جمعه 23 فروردين 1392 ـ  12 آوريل 2013

برای شنيدن و دانلود

چلبی سازی و رابطه با بيگانگان

جمعه 9 فروردين 1392 ـ  29 مارس2013

برای شنيدن و دانلود

درسی از نوروز

جمعه 2 فروردين 1392 ـ  22 مارس2013

برای شنيدن و دانلود

تجربه ای در کثرت مداری

جمعه 25 اسفند 1391 ـ  15 مارس2013

برای شنيدن و دانلود

آلترناتيوسازی يا چلبی سازی؟ مسئله اين است! جمعه 18 اسفند 1391 ـ  8 مارس2013

برای شنيدن و دانلود

«سرمايهء ملی» يعنی چه؟

جمعه 11 اسفند 1391 ـ  1 مارس2013 برای شنيدن و دانلود

نگاهی به مانيفست «اتحاد برای دموکراسی در ايران»

جمعه 4 اسفند 1391 ـ  22 فوريهء 2013 برای شنيدن و دانلود

وروديه های تغيير اجتماعی

جمعه 27 بهمن 1391 ـ  15 فوريهء 2013 برای شنيدن و دانلود

رضايت سنجی و قدرت سياسی

جمعه 20 بهمن 1391 ـ  8 فوريهء 2013 برای شنيدن و دانلود

نتايج «ناموسی کردن» امور

جمعه 13 بهمن 1391 ـ  1 فوريهء 2013 برای شنيدن و دانلود

نقش «افعال متعدی» در کارکرد سياسی ما!

جمعه 6 بهمن 1391 ـ  25 ژانويهء 2013 برای شنيدن و دانلود

چرا انتخابات آزاد با همه پرسی فرق دارد

جمعه 29 دی 1391 ـ  18 ژانويهء 2013 برای شنيدن و دانلود

چرا هويت مسئله ای سياسی نيست؟

جمعه 22 دی 1391 ـ  11 ژانويهء 2013 برای شنيدن و دانلود

واقعيت و ضرورت تهاجم فرهنگی ما 

جمعه 15 دی 1391 ـ  4 ژانويهء 2013

شنيدن

دانلود

پيوند به آرشيو   2005   ـ   2006    ـ   2007   ـ   2008  ـ  2009  -  2010   ـ 2011  ـ   2012

© 2007 - Puyeshgaraan Cultural Society

 

web analytics