برنامه های ويدئوئی مهستان

 بازگشت به خانهء نوری علا

نام فايل تاريخ پخش ويدئو فايل صوتی
12 چهارمين نشست مجمع عمومی مهستان - گزارش 12 سال تلاش 19 فروردين 1397 8 آوريل 2018

11

سومين نشست عمومی مهستان - گزارش انتخابات داخلی

27 اسفند 1396 18 مارس 2018

10

دومين نشست عمومی مهستان با سخنرانی آقای مهندس حسن شريعتمداری

20 اسفند 1396

11 مارس 2018
9

اولين نشست عمومی مهستان

29 اسفند 1396

18 فوريه 2018

8

پنجمین نشست مجمع عمومی مهستان - ارائهء ميثاق

6 اسفند 1396 25 فوريه 2018
7

چهارمین نشست مجمع عمومی مهستان - انتخابات

22 بهمن 1396

11 فوريه 2018

6

سومین نشست مجمع عمومی مهستان

15 بهمن 1396

4 فوريه 2018

5

دومین نشست مجمع عمومی مهستان

8 بهمن 1396

28 ژانويه 2018

4

اولین نشست مجمع عمومی مهستان

24 دی 1396 14 ژانویه 2018

3 جلسه دوم هيئت مؤسس 17 دی 1396 7 ژانويه 2017

2 جلسه اول هيئت مؤسس 16 دی 1396 6 ژانويه 2017

1

نشست مقدماتی

18 آذر 1396 9 دسامبر 2017

©2004 - Puyeshgaraan | E-mail  |  Fax: 509-352-9630 | Denver, Colorado, USA